سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ع صفوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تهيه (۵) / مدير تداركات (۱) / تداركات  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۲ -  گوزنها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۲ -  غول (۱۳۵۲)
  ۳ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۴ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۵ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۲ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۳ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۴ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۵ -  دشنه (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.