سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خاچيك هاكوپيان

 

فيلم شناسی :   تروكاژ (۱) / تيتراژ  (۸) فيلم شناسی :   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل پري جون (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۳ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۴ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۵ -  تپلي (۱۳۵۱)
  ۶ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۷ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)
  ۸ -  خواستگار (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.