سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر مزينانی

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۲ -  تنگنا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه خراب (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.