سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين جهانگيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۲ -  خانه كنار دريا (۱۳۴۸)
  ۳ -  ضرب شست (۱۳۴۸)
  ۴ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۵ -  گل آقا (۱۳۴۶)
  ۶ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۷ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۸ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۹ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  مرغابي سرخ كرده (۱۳۴۰)
  ۱۵ -  صفرعلي (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.