سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۲ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۳ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۴ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۵ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۶ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۷ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۸ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۹ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.