سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نعمت اله پيشواييان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۲ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۳ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۴ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۵ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۶ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۷ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۸ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۹ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۱۶ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.