سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين محسنی مهر

نام اصلي: حسين محسني
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳۹) / مدير تهيه (۲۲) / مدير توليد (۱) / مجري دكور (۱) / دكور (۱۳) / چهره پرداز (۱۵) / مدير تداركات  (۹) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۳۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)(۱۳۲۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۳ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۴ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۵ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۶ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۷ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۸ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۹ -  مردان سحر (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۲۴ -  آهنگ دهكده (۱۳۴۰)
  ۲۵ -  آخرين هوس (۱۳۳۹)
  ۲۶ -  بي ستاره ها (۱۳۳۸)
  ۲۷ -  بيژن و منيژه (۱۳۳۷)
  ۲۸ -  لات جوانمرد (۱۳۳۷)
  ۲۹ -  همه گناهكاريم (۱۳۳۷)
  ۳۰ -  بهلول (۱۳۳۶)
  ۳۱ -  قزل ارسلان (۱۳۳۶)
  ۳۲ -  يعقوب ليث صفاري (۱۳۳۶)
  ۳۳ -  زندگي شيرين است (۱۳۳۵)
  ۳۴ -  يوسف و زليخا (۱۳۳۵)
  ۳۵ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۳۴)
  ۳۶ -  عروس دجله (۱۳۳۳)
  ۳۷ -  ميهن پرست (۱۳۳۲)
  ۳۸ -  دزد عشق (۱۳۳۱)
  ۳۹ -  طوفان زندگي (۱۳۲۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۲ -  مهرگياه (۱۳۵۴)
  ۳ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۴ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۵ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۶ -  مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)
  ۷ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۸ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۹ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۵ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۱۶ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شير خفته (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. دكور  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۲ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۳ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۴ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۵ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۶ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۷ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۸ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۹ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۲ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۳ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۴ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۵ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۶ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۷ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۸ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۹ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  قربون خودم (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مجري دكور   دكور   چهره پرداز   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۲ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۳ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۴ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۵ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۶ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۷ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۸ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۹ -  خردجال (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.