سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز مقصدی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / نوازنده  (۵) فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۲ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۳ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۴ -  قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)
  ۵ -  قصر زرين (۱۳۴۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.