سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ژرژيك زادوريان

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳۶) / برش نگاتيو (۱) / چاپ  (۲۷) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۳۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۴ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۵ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۶ -  راز (۱۳۵۵)
  ۷ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۸ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۹ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۳۵ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۳۶ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  همراهان (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۲۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۴ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۵ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۶ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۷ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۸ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۹ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  مظفر (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.