سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرشام قهرمانيان

 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۸) / آهنگساز (۲۲) / انتخاب موزيك (۳) / صدابردار (۷) / ميكس (۴۲) / امور فني صدا (۱) / سينكرون (۱) / افكت (۸) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۲ -  دختر نگو، بلا بگو (۱۳۵۴)
  ۳ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۴ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۵ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۶ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۷ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۸ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. آهنگساز  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۳ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۴ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۵ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۶ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۷ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۸ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۹ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  بدنام (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. انتخاب موزيك  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۲ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۳ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۲ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۳ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)
  ۴ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۵ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۶ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۷ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. ميكس  : (۴۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۲ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۴ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۵ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۶ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۷ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۸ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۹ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  بدنام (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۴۱ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)
  ۴۲ -  شارلاتان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ابرمرد (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. افكت  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۲ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۳ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۴ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۵ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۶ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۷ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۸ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.