سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس وثوق

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۵) / تداركات (۴) / مسئول جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۲ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۳ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زنبورك (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۲ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۳ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۴ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۵ -  مسلخ (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)
  ۲ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۳ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۴ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.