سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فتح اله كريمی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۷) / برش نگاتيو (۳۳) / چاپ (۴۳) / دستيار چاپ  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ  
 1. لابراتوار  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۲ -  بي نشان (۱۳۵۵)
  ۳ -  حرفه اي (۱۳۵۵)
  ۴ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۵ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۶ -  غول (۱۳۵۲)
  ۷ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۳۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۳ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۴ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۵ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۶ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۷ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۸ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۹ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۲۹ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۳۳ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ  
 1. چاپ  : (۴۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۲ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۳ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۴ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۵ -  بي نشان (۱۳۵۵)
  ۶ -  حرفه اي (۱۳۵۵)
  ۷ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۸ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۹ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  غول (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۴۱ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۴۳ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ  
 1. دستيار چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.