سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی بشارتيان

 زندگينامه  

مهدي بشارتيان متولد 1304 است. وي فعاليت سينمايي را سال 1331 با فيلم «ياغي» آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او سال 1329 مؤسسه سينمايي «هنر فيلم»، سال 1334 مؤسسه سينمايي «ونوس فيلم»، سال 1337 مؤسسه سينمايي «سوفيا فيلم» و سال 1338 استوديو «اسكار فيلم» را تأسيس كرده است. بشارتيان سال 1350 به آلمان مهاجرت كرد و فعاليت سينمايي را در آنجا ادامه داد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / نويسنده (۹) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۱۳) / فيلمبردار (۵) / تدوين (۱) / امور فني  (۱)



 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۲ -  حادثه جزيره (۱۳۴۰)
  ۳ -  ماجراي پروين (۱۳۳۹)
  ۴ -  انگشتر جادو (۱۳۳۷)
  ۵ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)
  ۶ -  مريم (۱۳۳۲)
  ۷ -  نيمه راه زندگي (۱۳۳۲)
  ۸ -  ياغي (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. نويسنده  : (۹)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۲ -  حادثه جزيره (۱۳۴۰)
  ۳ -  ماجراي پروين (۱۳۳۹)
  ۴ -  انگشتر جادو (۱۳۳۷)
  ۵ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)
  ۶ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)
  ۷ -  شب هاي معبد (۱۳۳۳)
  ۸ -  مريم (۱۳۳۲)
  ۹ -  ياغي (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۲ -  حادثه جزيره (۱۳۴۰)
  ۳ -  ماجراي پروين (۱۳۳۹)
  ۴ -  فرشته وحشي (۱۳۳۸)
  ۵ -  انگشتر جادو (۱۳۳۷)
  ۶ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)
  ۷ -  ماجراي استوديو (۱۳۳۷)
  ۸ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)
  ۹ -  شب هاي معبد (۱۳۳۳)
  ۱۰ -  مريم (۱۳۳۲)
  ۱۱ -  ملانصرالدين (۱۳۳۲)
  ۱۲ -  نيمه راه زندگي (۱۳۳۲)
  ۱۳ -  ياغي (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۲ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)
  ۳ -  ماجراي استوديو (۱۳۳۷)
  ۴ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)
  ۵ -  شب هاي معبد (۱۳۳۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.