سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون رياحی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱۰) / بازيگر  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۲ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۳ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۴ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۵ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۶ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۷ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۸ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۳ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۴ -  گناه مادر (۱۳۴۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.