سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين رهبر

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۱۴) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / صدابردار (۱) / برش نگاتيو  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  پاكباخته (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۲ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۳ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۴ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۵ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)
  ۶ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۷ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۸ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۹ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۲ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.