سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس محمدشفيعی

 

فيلم شناسی :   مسئول جلوه هاي ويژه (۲) / ساخت ماكت  (۱) فيلم شناسی :   مسئول جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مسئول جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.