سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير بنايی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / گروه صحنه  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك سطر واقعيت (۱۳۹۰)
  ۲ -  بوي گندم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.