سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سپيده فارسی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۳) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۲ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۳ -  خواب خاك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۲ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۳ -  خواب خاك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب خاك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نگاه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.