سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر عروجی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۸) / جانشين مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شكاف (۱۳۹۳)
  ۲ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۳ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۴ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)
  ۵ -  ورود آقايان ممنوع (۱۳۸۹)
  ۶ -  پوپك و مش ماشاالله (۱۳۸۸)
  ۷ -  شور شيرين (۱۳۸۸)
  ۸ -  صداها (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۲ -  سه زن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه عشق (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۲ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.