سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هومن اطيابی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۱) / دستيار اول فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده‌هاي آتوسا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده‌هاي آتوسا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.