سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نعمت اله رفيعی طاری

نام اصلي: نعمت اله رفيعي
 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲۱) / فيلمبردار (۳) / تبليغات  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   فيلمبردار   تبليغات  
 1. تهيه كننده  : (۲۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۲ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۳ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۴ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۵ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۶ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۷ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۸ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۹ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  زندگي وارونه (۱۳۵۰)
  ۱۹ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۲۰ -  زير گنبد كبود (۱۳۴۶)
  ۲۱ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   فيلمبردار   تبليغات  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  حاجي جبار در پاريس (۱۳۳۹)
  ۲ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۳ -  همه گناهكاريم (۱۳۳۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   فيلمبردار   تبليغات  
 1. تبليغات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.