سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم روشن ضمير

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۷) / مدير تهيه (۱) / مدير توليد (۲) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۲ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۳ -  سرسپرده (۱۳۵۶)
  ۴ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۵ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۶ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۷ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۸ -  خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)
  ۹ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  روسپي (۱۳۴۸)
  ۱۴ -  مرد بي ستاره (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  سرسام (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرزمين دلاوران (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرسپرده (۱۳۵۶)
  ۲ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جدال (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.