سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی باشه آهنگر

نام اصلي: محمدعلي آهنگر

 زندگينامه  

محمدعلي آهنگر متولد 1341 دزفول، فارغ التحصيل كارگرداني سينما از دانشكده سينما تئاتر است. وي فعاليت هنري اش را با نويسندگي، كارگرداني و بازيگري در تئاتر آغاز كرد و چندين فيلم كوتاه 16 م.م و تعدادي فيلم مستند ساخت. آهنگر نخستين بار در سال 1377 به عنوان دستيار كارگردان با حميدرضا آشتياني پور در فيلم «شعله هاي خشم» همكاري كرد و سپس با نگارش فيلمنامه مشتركي با محمدرضا گوهري به نام «پرواز بر فراز بام ها» گامي ديگر نهاد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / دستيار كارگردان (۴) / مشاور كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۵) / بازيگر (۲) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما متروپل (۱۴۰۱)
  ۲ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۳ -  ملكه (۱۳۹۰)
  ۴ -  بيداري روياها (۱۳۸۸)
  ۵ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۶ -  نبات داغ (۱۳۸۱)
  ۷ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  دكل (۱۳۷۴)
  ۳ -  كوسه ها (۱۳۷۳)
  ۴ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انزوا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما متروپل (۱۴۰۱)
  ۲ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۳ -  نبات داغ (۱۳۸۱)
  ۴ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۵ -  كوسه ها (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  دكل (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.