سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نصرت دستمردی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۷) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۲ -  شهر شراب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ميگرن (۱۳۹۰)
  ۲ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۳ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۴ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۵ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۶ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۷ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.