سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نيما آقاكريمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / عكس (۲) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲ -  قصه هاي بازار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۲ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۳ -  قفل ساز (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۲ -  آقاي مدير (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  موقت (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.