سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی انصاری

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / گروه تداركات (۱) / چاپ (۳) / ظهور  (۳) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   چاپ   ظهور  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   چاپ   ظهور  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۳ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۳ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.