سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر مصطفی

  تاريخ و محل تولد
بيست و ششم اسفند ماه سال 1348
تهران
 

فيلم شناسی :   چهره پرداز  (۶) فيلم شناسی :   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۲ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۴ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۵ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۶ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.