سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روحانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / عكس (۱) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر فرنگ (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دو سرنوشت (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.