سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ژيلا ارجمندی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۳) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   افكت  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كلنل (۱۳۶۹)
  ۲ -  باو (۱۳۶۷)
  ۳ -  گردو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تدوين   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گردو (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.