سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرزان

نام اصلي: محمد دلجو

 زندگينامه  

محمد دلجو متولد 1329 تهران است. وي فعاليت هنري را با نوشتن داستان هاي دنباله دار مجله هاي هفتگي، مقاله و گزارش هاي مطبوعاتي با همكاري مداوم برادرش امير مجاهد (كارگردان سينما) آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / نويسنده (۵) / بازيگر (۶) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۳ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۴ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۵ -  ياران (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۳ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۴ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۵ -  ياران (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۲ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۳ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۴ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۵ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۶ -  ياران (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.