سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نجفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / طراح صحنه و لباس (۱) / دكور (۱) / تداركات نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   دكور   تداركات نظامي  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  افق (۱۳۶۷)
  ۲ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۳ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۴ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۵ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۶ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۷ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۸ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۹ -  مشهدي عباد (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   دكور   تداركات نظامي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آدمك (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   دكور   تداركات نظامي  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آدمك (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   دكور   تداركات نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.