سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر منافی

 

فيلم شناسی :   دوبلاژ (۱) / سرپرست گويندگان (۱) / گوينده گفتار متن (۱) / برش نگاتيو  (۱) فيلم شناسی :   دوبلاژ   سرپرست گويندگان   گوينده گفتار متن   برش نگاتيو  
 1. دوبلاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دوبلاژ   سرپرست گويندگان   گوينده گفتار متن   برش نگاتيو  
 1. سرپرست گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دوبلاژ   سرپرست گويندگان   گوينده گفتار متن   برش نگاتيو  
 1. گوينده گفتار متن  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خورشيد مصر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دوبلاژ   سرپرست گويندگان   گوينده گفتار متن   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.