سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شفيعی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / با همكاري (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۲ -  افق (۱۳۶۷)
  ۳ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۴ -  ضربت (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار تداركات  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.