سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رويا افشاری نسب

نام اصلي: رويا افشار
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مامان (۱۳۹۹)
  ۲ -  دشمنان (۱۳۹۸)
  ۳ -  سركوب (۱۳۹۷)
  ۴ -  دژاوو (۱۳۹۶)
  ۵ -  ايستگاه اتمسفر (۱۳۹۵)
  ۶ -  خسته نباشيد! (۱۳۹۱)
  ۷ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۸ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۹ -  تحفه ها (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  در انتظار شيطان (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.