سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرتضی خيرخواه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دكور (۱) / طراح دكور (۱) / ساخت دكور (۲) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. ساخت دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۲ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۲ -  سرب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.