سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود مهربد

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار تيتراژ (۵) / تروكاژ (۱) / تيتراژ  (۴) فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار تيتراژ   تروكاژ   تيتراژ  
 1. فيلمبردار انيميشن  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۲ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار تيتراژ   تروكاژ   تيتراژ  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ابليس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار تيتراژ   تروكاژ   تيتراژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۴ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار تيتراژ   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار تيتراژ   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۲ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۳ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۴ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.