سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد وفايی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / گروه توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۴) فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ريحانه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۴ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.