سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود دهقانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح چهره پردازي (۱۴) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  عطر آلود (۱۴۰۱)
  ۲ -  نگهبان شب (۱۴۰۰)
  ۳ -  بي همه چيز (۱۳۹۹)
  ۴ -  آبادان يازده60 (۱۳۹۸)
  ۵ -  مردن در آب مطهر (۱۳۹۸)
  ۶ -  مغز استخوان (۱۳۹۸)
  ۷ -  قصر شيرين (۱۳۹۷)
  ۸ -  درساژ (۱۳۹۶)
  ۹ -  اگزما (۱۳۹۵)
  ۱۰ -  برگ جان (۱۳۹۵)
  ۱۱ -  سد معبر (۱۳۹۵)
  ۱۲ -  كوپال (۱۳۹۵)
  ۱۳ -  برداشت دوم از قضيه اول (۱۳۹۴)
  ۱۴ -  حق سكوت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  امروز (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.