سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سردار پوررحيمی

 

فيلم شناسی :   گروه صدا (۱) / امور فني صدا (۳) / دستيار صداگذاري (۱) / دستيار ميكس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۲ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۳ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سوء ظن (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سوء ظن (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.