سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طاهر

نام اصلي: صابر رهبر

 زندگينامه  

صابر رهبر متولد 1310 تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1332 در گروه فني استوديو «پارس فيلم» آغاز كرد و كارش را به عنوان دستيار فيلمبردار ادامه داد و سينما را سال 1337 با بازي در نقش كوتاهي در فيلم «لات جوانمرد» به كارگرداني مجيد محسني تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۱) / نويسنده (۶) / مشاور فيلمنامه (۲) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱۴) / دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۶) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۲ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۳ -  مردان خشن (۱۳۵۰)
  ۴ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۵ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۶ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۷ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۸ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۹ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۲ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۳ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۴ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۵ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۶ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  لات جوانمرد (۱۳۳۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۲ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۳ -  مردان خشن (۱۳۵۰)
  ۴ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۵ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۶ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۷ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۸ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۹ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۲ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۳ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۴ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۵ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۶ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۷ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۸ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۹ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  عسل تلخ (۱۳۴۰)
  ۱۲ -  مرغابي سرخ كرده (۱۳۴۰)
  ۱۳ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۱۴ -  مي ميرم براي پول (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۲ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۳ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۴ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۵ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۶ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۲ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.