سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن آراسته

 زندگينامه  

محسن آراسته متولد 1318 تهران است. وي فعاليت سينمايي را با بازي در فيلم «گرگ صحرا» به كارگرداني سعيد نيوندي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱۸) / مدير تهيه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. بازيگر  : (۱۱۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  انتظار (۱۳۷۹)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  يحيي (۱۳۷۴)
  ۴ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۵ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۶ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۷ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۸ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۹ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  آشوبگر (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  خوشگله (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  صبح روز چهارم (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  فدايي (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  خانه به دوشان (۱۳۵۰)
  ۲۷ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  سه تا جاهل (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  شاطر عباس (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  عشقي ها (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۳۳ -  قصاص (۱۳۵۰)
  ۳۴ -  مرد افكن (۱۳۵۰)
  ۳۵ -  ملا ممد جان (۱۳۵۰)
  ۳۶ -  نوبر اصفهان (۱۳۵۰)
  ۳۷ -  آفتاب مهتاب (۱۳۴۹)
  ۳۸ -  بارگاه شيطان (۱۳۴۹)
  ۳۹ -  جواني هم عالمي دارد (۱۳۴۹)
  ۴۰ -  حسن فرفره (۱۳۴۹)
  ۴۱ -  زيباي جيب بر (۱۳۴۹)
  ۴۲ -  شب اعلام (۱۳۴۹)
  ۴۳ -  طوقي (۱۳۴۹)
  ۴۴ -  علي بي غم (۱۳۴۹)
  ۴۵ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۴۶ -  مريد حق (۱۳۴۹)
  ۴۷ -  آخرين مبارزه (۱۳۴۸)
  ۴۸ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۴۹ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۵۰ -  دو دل و يك دلبر (۱۳۴۸)
  ۵۱ -  سه فراري (۱۳۴۸)
  ۵۲ -  عشق كولي (۱۳۴۸)
  ۵۳ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۵۴ -  قلب هاي طلايي (۱۳۴۸)
  ۵۵ -  قهوه خانه قنبر (۱۳۴۸)
  ۵۶ -  گناه زيبايي (۱۳۴۸)
  ۵۷ -  گناه مادر (۱۳۴۸)
  ۵۸ -  چوب خدا (۱۳۴۷)
  ۵۹ -  سالار مردان (۱۳۴۷)
  ۶۰ -  سر سخت (۱۳۴۷)
  ۶۱ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۶۲ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۶۳ -  قمارباز (۱۳۴۷)
  ۶۴ -  قوس و قزح (۱۳۴۷)
  ۶۵ -  ماجراي شب ژانويه (۱۳۴۷)
  ۶۶ -  مرد صحرا (۱۳۴۷)
  ۶۷ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۶۸ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۶۹ -  دنياي قهرمانان (۱۳۴۶)
  ۷۰ -  زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
  ۷۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۴۶)
  ۷۲ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۷۳ -  گل آقا (۱۳۴۶)
  ۷۴ -  ولگردان ساحل (۱۳۴۶)
  ۷۵ -  ولگردها (۱۳۴۶)
  ۷۶ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۷۷ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۷۸ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۷۹ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۸۰ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۸۱ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۸۲ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۸۳ -  سه قهرمان (۱۳۴۵)
  ۸۴ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۸۵ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۸۶ -  قهرمان دهكده (۱۳۴۵)
  ۸۷ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
  ۸۸ -  مرد سرگردان (۱۳۴۵)
  ۸۹ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۹۰ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۹۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۹۲ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۹۳ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)
  ۹۴ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۹۵ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۹۶ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۹۷ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۹۸ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۹۹ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۱۰۰ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۱۰۱ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۰۲ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۰۳ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۱۰۴ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۱۰۵ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۰۶ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۰۷ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۱۰۸ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۰۹ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۱۱۰ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۱۱۱ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۱۱۲ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۱۱۳ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۱۴ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۱۵ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۱۱۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۱۷ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۱۱۸ -  گرگ صحرا (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.