سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

توكلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / حمل و نقل (۱) / سرپرست گويندگان (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۲ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۳ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۴ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. سرپرست گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.