سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن نثاری

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو (۳) / عنوان بندي (۱) / تروكاژ (۵) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۲ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۳ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. تروكاژ  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۲ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۳ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۵ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.