سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / دستيار تداركات (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.