سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صادق نوذری

 

فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه (۲) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / عنوان بندي (۱) / تروكاژ  (۴) فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۲ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۲ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۳ -  گوزنها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گوزنها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   چاپ   عنوان بندي   تروكاژ  
 1. تروكاژ  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۳ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.