سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين سهيلی زاده

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان  (۶) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۲ -  تعقيب (۱۳۷۴)
  ۳ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چهار انگشتي (۱۳۸۵)
  ۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۳ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۴ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۵ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۶ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.