سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدداوود اطيابی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۳) / دستيار صحنه  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مبارزان كوچك (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مبارزان كوچك (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)
  ۲ -  قناري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. دستيار توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۳ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.