سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور متين

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۹) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  قرنطينه (۱۳۶۱)
  ۲ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۳ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۴ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۵ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۶ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۷ -  شاطر عباس (۱۳۵۰)
  ۸ -  حسن فرفره (۱۳۴۹)
  ۹ -  دزد و پاسبان (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  ميوه گناه (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  نسل شجاعان (۱۳۴۸)
  ۱۲ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۱۳ -  چهار خواهر (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  روزهاي تاريك يك مادر (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  عروس تهران (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  نسيم عيار (۱۳۴۶)
  ۱۷ -  بهلول (۱۳۳۶)
  ۱۸ -  آغامحمد خان قاجار (۱۳۳۳)
  ۱۹ -  عروس دجله (۱۳۳۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.