سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر كاووسی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۴) / دستيار فيلمبردار (۱۵) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / گروه فني (۶) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرنده باز (۱۳۸۹)
  ۲ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۳ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۴ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۴ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۵ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۶ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۷ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۸ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۹ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۲ -  افق (۱۳۶۷)
  ۳ -  معما (۱۳۶۵)
  ۴ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۵ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۶ -  اتوبوس (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۲ -  نينوا (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.