سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جوادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / امور فني صدا  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني صدا  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۲ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني صدا  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اتوبوس (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.